Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban, tổng kết công tác báo chí năm 2020

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )

Ngày 06/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng đánh giá công tác báo chí năm 2020 , tập trung vào công tác chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và kết quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, thảo luận, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác báo chí năm 2021 như nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý báo chí và sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị để đưa báo chí trở thành phương tiện truyền thông hiệu quả, phản ánh thực tế dòng chảy của đời sống xã hội.

Đồng chí Hoàng Văn Bảy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới có nhiều biến động, tình hình trong nước có nhiều sự kiện chính trị - xã hội nổi bật. Để thực hiện tốt công tác báo chí, cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý và cơ quan chủ quản báo chí. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần bám sát định hướng tuyên truyền, giữ vững tôn chỉ, mục đích và đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, tin, bài.

 

Hứa Hường