Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn hoạt động in năm 2024

( Cập nhật lúc: 24/06/2024  )

Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động in năm 2024. Học viên tham dự lớp tập huấn đến từ các huyện, thành phố, bao gồm: Công chức phụ trách lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Phòng VHTT các huyện, thành phố; chủ các cơ sở in, dịch vụ photocopy ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị tập huấn hoạt động in năm 2024

Tại Hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt, trao đổi các văn bản quy định về hoạt động in, như: Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Tại đây, các học viên và báo cáo viên đã dành thời gian trao đổi, thảo luận, thông qua đó các học viên đã nắm được những nội dung cơ bản, cụ thể như: Biết phân biệt các sản phẩm in; những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động in; nhận chế bản, in, gia công sau in; điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ sở in, dịch vụ photocopy; các mẫu, biểu mẫu gồm: Đơn; tờ khai; giấy phép; giấy xác nhận; báo cáo trong hoạt động in; về quy trình, thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in, dịch vụ photocopy và các thủ tục khác qua cổng dịch vụ công quốc gia…/.

Dương Tạo