Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/12/2021  )

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở về trạng thái bình thường mới. Để vừa bảo đảm mục tiêu kép và đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân, đồng thời căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 19/11/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 698/KH-UBND về việc Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dựa trên 03 tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch, gồm: (1) Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; (2) Độ bao phủ vắc xin; (3) Khả năng thu dung, điều trị của các tuyến, cấp độ dịch tại tỉnh Bắc Kạn sẽ được phân loại theo 4 cấp độ:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Được đánh giá từ quy mô cấp xã.

Kế hoạch cũng đưa ra các biện pháp cụ thể áp dụng trên địa bàn tỉnh theo từng cấp độ dịch để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Xem Kế hoạch số 698/KH-UBNDtại đây.


Nguyễn Thị Lệ Thu