Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2023

( Cập nhật lúc: 07/09/2023  )

Ngày 06/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 1058/STTTT-TTBCXB ngày 05/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2023, theo đó có đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố hỗ trợ đưa thông tin, đặt banner "Ngày hội Văn hoá các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2023" và đăng tải, chia sẻ các thông tin về sự kiện trên Trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian diễn ra Ngày hội.

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn thông tin đến người đọc Kế hoạch đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định, năm 2023. Xem nội dung Kế hoạch TẠI ĐÂY

BBT