Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 30/12/2022  )

Thực hiện kế hoạch số 771/KH-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tỉnh Bắc Kạn. Ngày 13 tháng 12 năm 2022, đồng chí Lô Quang Tuyến – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã đến kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tại xã Vân Tùng và UBND huyện Ngân Sơn. 

Thành viên Tổ kiểm tra có đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; công chức Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đoàn đã đến kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số hộ nghèo trên địa bàn xã Vân Tùng. Làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn (có đại diện Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ngân Sơn, xã Vân Tùng, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngân Sơn).

Tại buổi làm việc với UBND huyện Ngân Sơn  

Tại buổi làm việc, đồng chí Lô Quang Tuyến - Tổ trưởng Tổ kiểm tra đã đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện, đã thành lập và phân công thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc phụ trách các xã, thị trấn; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; tổ chức tập huấn, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác rà soát đối với các xã, thị trấn theo đúng quy trình. Các xã, thị trấn đã thành lập và phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các thôn, tổ; tổ chức rà soát cơ bản theo quy trình hướng dẫn tại văn bản số 1929/HD-LĐTBXH ngày 16/9/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn: Kết quả sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỷ lệ hộ nghèo 47,35% (số hộ nghèo 3.532 hộ), giảm 3,86% tương đương với 276 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo 12,27% (915 hộ), tăng 0,01% tương đương với 03 hộ, đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngân Sơn đề ra, nhưng chưa đạt so với Kế hoạch của tỉnh năm 2022; một số xã chưa đạt tỷ lệ giảm hộ nghèo như: Xã Cốc Đán (2,8/3,5%), xã Trung Hòa (2,1/3,3%); xã Hiệp Lực: (1,1/3,3%).

Đồng chí Lô quang Tuyến cùng đoàn kiểm tra đến kiểm tra một hộ nghèo tại thôn Tân Ý 1 -  Xã Vân Tùng

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: Trình độ, khả năng của một số điều tra viên còn hạn chế, còn lúng túng trong quá trình thu thập thông tin do đó, một số thông tin điền chưa chính xác; việc cung cấp Phiếu điều tra còn chậm, có sự nhầm lẫn phiếu giữa thành thị với nông thôn nên ảnh hưởng đến tiến độ điều tra tại các thôn, khu; việc cấp kinh phí để hỗ trợ cho các điều tra viên tại các thôn, bản chưa kịp thời. Năm 2022, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lớn vào đầu năm tại các xã Thuần Mang, Hiệp Lực phần nào đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân; một số hộ nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa muốn thoát nghèo cũng đã ảnh hưởng đến kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian tới, đồng chí Lô Quang Tuyến  đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, cấp xã cần hướng dẫn quy trình cụ thể cho điều tra viên, Ban Chỉ đạo huyện và xã cần rà soát nguyên nhân, lý do không đạt tỷ lệ giảm hộ nghèo từ đó đưa ra biện pháp khắc phục và giải pháp thực hiện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tìm kiếm việc làm tăng thêm thu nhập để thoát nghèo, có biện pháp kiên quyết với các hộ đã đủ điều kiện thoát nghèo nhưng không muốn thoát nghèo; Ban Chỉ đạo huyện khẩn trương hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn; thực hiện báo cáo kết quả chính thức theo đúng thời gian quy định./.

Tạ Thị Kiều