Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kỹ năng truyền thông chính sách qua công tác đào tạo, tập huấn

( Cập nhật lúc: 01/07/2024  )

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Truyền thông chính sách là nhiệm vụ quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ quán triệt, chỉ đạo từ Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 về phê duyệt đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản triển khai, cụ thể hoá chủ trương về truyền thông chính sách như: Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 11/5/2024 triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

Tiến sỹ Vũ Hoài Phương trình bày chuyên đề “Các nội dung của công tác truyền thông chính sách” tại Hội nghị tập huấn

Với mục đích thống nhất về nhận thức, hành động trong truyền thông chính sách và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông chính sách năm 2024. Dự Hội nghị có 70 học viên thuộc đối tượng là Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; viên chức Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; công chức làm công tác quản lý thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố.

Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn là Tiến sỹ Vũ Hoài Phương - Giảng viên khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại Hội nghị, các học viên đã được phổ biến các chuyên đề: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác truyền thông chính sách; nội dung của công tác truyền thông chính sách; các giai đoạn của chu trình chính sách và hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn; kỹ năng truyền thông chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng; kỹ năng biên tập nội dung và truyền đạt thông tin chính sách đầy đủ, hấp dẫn, tăng tính lan tỏa.

Truyền thông chính sách là việc các cơ quan báo chí, truyền thông đã và đang triển khai thực hiện, bản chất là hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Hội nghị tập huấn giúp các học viên có thêm thông tin, kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt động truyền thông chính sách và phổ biến pháp luật hiệu quả, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách./.

Hứa Hường