Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn, hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước

( Cập nhật lúc: 26/12/2022  )

Ngày 24 - 25/12/2022, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị chủ quản của đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tham dự Hội nghị tập huấn có gần 100 đại biểu là lãnh đạo, đại diện phòng tài chính - kế hoạch của cơ quan chủ quản; kế toán, viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện xây dựng định mức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nông Thị Hiền cho biết, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị tập huấn lần này là một nội dung hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể là sẽ chuyển hướng từ cấp phát kinh phí bình quân trên biên chế sang hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu, từ đó sẽ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và tăng nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp công lập.


Hoàng Thị Xuyến