Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thiết thực tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022)

( Cập nhật lúc: 05/11/2021  )

Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn qua 25 năm xây dựng và phát triển; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tựu của tỉnh Bắc Kạn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn (01/01/1997 - 01/01/2022).

Theo đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu; Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn; Gặp mặt các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn.

Đối với các hoạt động hướng về cơ sở, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chú trọng triển khai các hoạt động hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” cũng như các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao; khánh thành, khởi công các công trình gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững.

Hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn”, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thi đua với nội dung thiết thực, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm; vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã giao năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2026).

Trong đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Phong trào thi đua trọng tâm “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chứcviên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào khác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống dịch COVID-19... Các phong trào thi đua phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

Ảnh tư liệu Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn

Các cơ quan hành chính thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước.

Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Các địa phương, tổ chức kinh tế phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...

Các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh phải được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo quy định./.


 

Phạm Thị Thu Hiền