Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông cáo báo chí Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

( Cập nhật lúc: 09/10/2023  )

Ngày 05 tháng 10 năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 445/TC-LĐLĐ về việc Thông cáo báo chí Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung Thông cáo báo chí xem tại đây !

Chương trình Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Kạn xem tại đây !

BBT