Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023

( Cập nhật lúc: 10/11/2023  )

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-SVHTTDL ngày 31/8/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023.

Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 10/11 - 11/11/2023.

Sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch kết hợp với Chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch huyện Chợ Đồn.

Thông tin chi tiết về sự kiện Ngày hội văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2023 như sau:


Dương Tạo