Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 08- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025.

( Cập nhật lúc: 27/08/2021  )

Ngày 27/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 08- CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025.

Tải văn bản tại đây./.

BBT