Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Biểu tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 4

( Cập nhật lúc: 31/07/2023  )

Ngày 19/7/2023 Cụm thi đua số 4 đã ban hành Công văn số 1956/CTĐS4-STTTTTN về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của Cụm thi đua số 4 năm 2023.

Theo đó, Tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 4 gồm 7 tiêu chí lớn và 23 tiêu chí thành phần.

Biểu tiêu chí chấm điểm là căn cứ để các đơn vị trong Cụm tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và là căn cứ để Cụm thi đua số 4 bình xét, suy tôn khen thưởng thành tích năm 2023 cho các đơn vị trong Cụm.

Xem chi tiết tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu