Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận, xếp loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021

( Cập nhật lúc: 25/01/2022  )

Ngày 20/01/2022 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc công nhận, xếp loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

Theo đó, có 82 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

Xem Quyết định 102/QĐ-UBND tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thu