Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

( Cập nhật lúc: 04/10/2022  )

Ngày 03/6/2022 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 68/QĐ-STTTT về việc công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Xem văn bản tại đây./.

BBT