Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov

( Cập nhật lúc: 15/03/2022  )

Với thông điệp “Người dân ở đâu -Chính quyền ở đó”, nhằm thực hiện hóa mục tiêu tương tác thân thiện hơn, đưa thông tin nhanh hơn, rộng hơn, kịp thời hơn, chính xác tới người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, cùng với các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thốngCQĐT tỉnh Bắc Kạn”trên ứng dụng Zalo.

Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo gồm cácmụcthông tin hữu ích như: Thông tin liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụcông tỉnh Bắc Kạn nhằm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng tra cứu để người dân biết tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết; mục hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; phản ánh kiến nghị...

Đặc biệt, hiện nay Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn đã tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov (của Bộ Thông tin và Truyền thông) và ứng dụng Zalo. Các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính của 15 đơn vị cấp sở đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn thông qua Hệ thống Paygov trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; nhận thông báo tự động của Cổng Dịch vụ công của tỉnh về trạng thái xử lý hồ sơ, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và gửi phản ánh, kiếnnghị qua ứng dụng Zalo. 

Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng mạng xã hội Zalo để theo dõi, tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; gửi phản ánh, kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính đến Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đối với các dịch vụ công mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 đơn vị tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phụ lục như sau  (Xem Hướng dẫn tại Phụ lục I, II).

Phụ lục I

Phụ lục II


Bế Thị Thanh Hoài