Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông cáo báo chí về Đại hội HND tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028

( Cập nhật lúc: 20/09/2023  )

Thực hiện Chỉ thị số 23 - CT/TU ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Kế hoạch số 441 - KH/HNDT ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày 14/9/2023, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Thông cáo báo chí số 207-TC/HNDT về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nội dung Thông cáo báo chí xem tại đây !

Chương trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh xem tại đây !


BBT