Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 6 năm 2022

Ngày 20/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 717/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 6 năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo...

Sáng ngày 21/6, tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5 năm 2022

Ngày 15/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5 năm 2022. Các đồng chí: Hoàng Thị Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lục Đại...

Chi ủy, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm điểm tự phê bình và...

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ Chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức kiểm điểm...

Các doanh nghiệp viễn thông kết nối thông tin thuê bao di độngvới Cơ sở dữ liệu...

Ngày 08/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022.Trong đó, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động kết nối thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để...

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo...

Sáng ngày 21/6, tại phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi gặp mặt toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về...

Ngày 6/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tham dự và phát biểu khai mạc. Tham...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn...

Với mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”cho các cá nhân có thành tích xuất...

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 394/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2021

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm...

Ngày 24/01/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đối tượng tham gia thi đua là các tập thể phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc...