Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ...

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26, 27/10/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...

Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 23/10/2021 đến ngày...

Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1695/STTTT-TTBCXB về việc Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 23/10/2021 đến 29/10/2021)

Chuyển đổi hình thức tuyên truyền ATGT thích ứng công tác phòng chống dịch bệnh...

Ngày 15/10, Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đảm bảo ATGT 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó BTTU, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh dự...

Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 10 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên...

Ngày 15/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1650/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 10 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 16/10 đến 22/10).

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị...

Sáng ngày 13/10/2021, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu và tập huấn vận hành thử nghiệm Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ...

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26, 27/10/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại...

Công nghệ thông tin

Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Theo quyết định, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban) được thành lập trên cơ sở kiện toàn từ Ủy ban quốc gia về...

Bưu chính-Viễn thông

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh

Ngày 18/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 49/CT-BTTTT về việc về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh. Nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số an toàn, lành mạnh, tạo lập niềm tin số và...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

UBND tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua đặc biệt "Bắc Kạn đoàn kết,...

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu...

Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập...

Ngày 30/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về việc phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 - 01/01/2022)

Cụm thi đua số 4 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 12/7/2021, Cụm thi đua số 4 (gồm 07 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có...