Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 22 của Luật Tần số vô tuyến điện (VTĐ) và Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ: Trước khi hết hạn ít...

Bắc Kạn thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số

Ngày 12/11/2021, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2164/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên...

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế...

Danh mục thiết bị được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 14/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức...

Ngày 29/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên...

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế...

Bưu chính-Viễn thông
Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ...

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn và động viên, ghi nhận thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 25 năm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29/11/2021, Ban Thi...

UBND tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua đặc biệt "Bắc Kạn đoàn kết,...

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu...

Phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập...

Ngày 30/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND về việc phát động Đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (01/01/1997 - 01/01/2022)