Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Ngày 26/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hànhKế hoạch số 168/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch 168)

Cung cấp tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử...

Thực hiện Công văn số 184/TTCS-TTTH ngày 30/3/2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Thông tin và Truyền thông...

Định hướng tuyên truyền lần 01 tháng 4 năm 2021

Ngày 01/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 442/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên truyền lần 01 tháng 4 năm 2021

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến văn bản, nhiệm vụ mới trong hoạt...

Đối với Chi bộ Sở TTTT, một trong những nội dung, phần việc quan trọng thường được thực hiện trong buổi chào cờ đầu tuần là phổ biến các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách mới...

Định hướng tuyên truyền tháng 4/2021

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 178-CV/ĐU về việc định hướng tuyên truyền tháng 4/2021

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

Tháng 6 năm 2012, Liên Hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát...

Công nghệ thông tin

Phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Ngày 26/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hànhKế hoạch số 168/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng an toàn thông tin (ATTT) cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 (Kế hoạch 168)