Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 5 năm 2022

Ngày 17/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 539/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 2 tháng 5 năm 2022

TÀI LIỆU TẬP HUẤN THÔNG TIN CƠ SỞ NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 1556/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến về cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Thời gian tổ chức hội nghị 1/2...

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

Để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây.

Một số nội dung mới của Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số...

Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

SỔ TAY TUYÊN TRUYỀN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Thông tin-Báo chí-Xuất Bản

NHIỀU HOẠT ĐỘNG ƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

Để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây.

Công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về...

Ngày 6/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã khai giảng Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022 cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tham dự và phát biểu khai mạc. Tham...

Cải cách hành chính
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho các tập thể có thành tích xuất...

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 393/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”cho 111 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; các mô hình, gương điển...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào...

Phát động Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022

Tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích...