Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022

Ngày 02/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 897/STTTT-TTBCXB về việc định hướng tuyên truyền lần 1 tháng 8 năm 2022

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã đăng ký tài khoản...

Sở Thông tin và Truyền thông phát động thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính,...

Triển vọng từ Dự án ứng dụng công nghệ GIS ONLINE xây dựng hệ thống thông tin...

Được triển khai trong 2 năm 2021 - 2022, Dự án ứng dụng công nghệ GIS ONLINE xây dựng hệ thống thông tin cơ bản tích hợp lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn được tỉnh kỳ vọng sẽ mở ra kênh thông tin hữu ích phục vụ quá trình khai thác thông tin...

Hội nghị (trực tuyến) hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền...

Ngày 27/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị (trực tuyến) hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất...

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Khối Văn hóa – Xã hội sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 04/7/2022, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh...

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn...

Với mục tiêu góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thông tin và truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”cho các cá nhân có thành tích xuất...

Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình đã ký Quyết định số 394/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm 2019 đến năm 2021