Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 9 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên...

Ngày 15/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1445/STTTT-TTBCXB về việc Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 9 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (tuần 2 tháng 9).

Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 7/9/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kệt nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Hoàng Trần Nam - Đoàn viên Công đoàn Trung tâm CNTT&TT, đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông

Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (tuần 1 tháng 9)

Ngày 10/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1410/STTTT-TTBCXB về việc cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (tuần 1 tháng 9)

Hết tháng 7/2021, ứng dụng i-Speed đã có hơn 30,000 lượt cài đặt, với 50 điểm...

Kể từ tháng 8/2021, Bộ TT&TT chính thức công bố định kỳ trên Website http://vnta.gov.vn kết quả đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam dựa trên trải nghiệm người dùng. Nguồn số liệu do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thống kê, phân tích từ hệ...

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

Của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông

3 THÔNG

- Chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Chuyên môn nghiệp vụ.

4 TIN

- Sự lãnh đạo của Đảng.

- Chủ nghĩa xã hội.

- Năng lực bản thân.

- Đồng chí, đồng nghiệp.

5 THÀNH

- Cán bộ giỏi.

- Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan văn hóa.

- Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Khối đoàn kết thống nhất.

Công nghệ thông tin

Tập huấn tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trong đoàn...

Ngày 28/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số cho đối tượng là cán bộ đoàn cấp huyện, cán bộ đoàn xã/phường/thị trấn theo hình thức trực tuyến với 8 huyện/thành phố

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 7/9/2021, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ kệt nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Hoàng Trần Nam - Đoàn viên Công đoàn Trung tâm CNTT&TT, đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông

An toàn thông tin mạng

Phấn đấu đến 2025, 100% sinh viên được phổ biến kỹ năng đảm bảo an toàn thông...

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1907/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025".

Thi đua - Khen thưởng

Cụm thi đua số 4 sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 12/7/2021, Cụm thi đua số 4 (gồm 07 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự Hội nghị có...

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn...

Ngày 10/6/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Long Hải ký Quyết định số 851/QĐ-UBND tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn vinh dự được tặng Cờ thi đua dẫn đầu...

Ngày 07/5/2021 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 627/QĐ-BTTTT tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho 10 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành...